Projecten

Zonnewei de Raak bij Maarheeze

Zon voor sportclubs De Romrijten

Aan de Rakerstraat, Maarheeze wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project Zonnewei de Raak. Het plan omvat 18 hectare aan de rand van Maarheeze, naast de spoorlijn en vlak bij het verdeelstation van Enexis in Maarheeze. Er komen circa 43.000 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van ongeveer 21 mWp. Daarmee kunnen alle huishoudens van Maarheeze ruimschoots worden voorzien van duurzaam opgewekte stroom.

Het oorspronkelijke initiatief komt van voormalig melkveehouder en kaasmaker Wim van Hooft. Toen hij enkele bestuursleden van de sportverenigingen polste om mee te denken met de ontwikkeling van zijn aan sportpark De Romrijten grenzende zonnewei, was het enthousiasme snel daar.

Uiteindelijk is Energiecoöperatie De Romrijten UA opgericht op 30 augustus 2021. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wim van Hooft om gezamenlijk de zonnewei te gaan realiseren. De naam van de coöperatie verwoordt ook de doelstelling: samen met de leden lokaal en duurzame energie opwekken en besparen ten behoeve van de clubs op het sportpark.

Uniek concept: zonder inleg toch opbrengsten naar sportverenigingen

Het project wordt een voorbeeld van een zonnepark met een lokale energiecoöperatie; Coöperatie De Romrijten. Dat daarnaast de zonnewei zo wordt ingericht dat het een flinke bijdrage levert aan de biodiversiteit, onder meer het aanleggen van een ven, het (ver) uit elkaar plaatsen van de panelen en het inzaaien van diverse kruidenmengsel op verschillende percelen in combinatie met een mountainbike pad, is bijzonder te noemen, maar niet uniek of schaalbaar. Het realiseren van dit zonnepark is dan ook niet de reden dat ZonVoorIedereen betrokken is.

Wat dit project wél uniek (en schaalbaar) maakt is het idee om de participatie zo vorm te geven dat:

 • Er voor leden geen inleg is. Zo kan iedereen meedoen, ook met de kleine beurs.
 • Er gebruik is gemaakt in 1 park van twee subsidies, namelijk SCE en SDE++. Een deel van het park is daarmee eigendom van Energiecooperatie De Romrijten.
 • De 850(!) leden zijn betrokken bij de energiecoöperatie en haar doelstellingen;
 • De opbrengsten ingezet worden voor verduurzaming van de sportaccommodaties met energiebesparende investeringen zoals LED-veldverlichting, zonneboilers voor douches, eigen zonnepanelen etc.
 • De opbrengsten bijdragen aan het laagdrempelig toegankelijk houden van sport, ook voor sociale minima zonder
 • Voor (jeugd)leden de energietransitie (educatief) zichtbaar wordt met rondleidingen op de zonneweide;

ZonVoorIedereen begeleidt bij:

 • Het uitwerken van het participatieplan
 • Het uitdenken van de ledenwerving
 • Het opstellen van diverse overeenkomsten (huur, lease, financiering, samenwerking)
 • Het opstellen en aanvragen van SCE & SDE++ subsidie
 • Professionalisering coöperatie en de ontwikkeling en realisatie van het Zonnepark.

 

Locatie

Maarheeze

Periode

2021-2024

Opdrachtgever

Energiecooperatie De Romrijten UA

Energiecoöperatie

Energiecooperatie De Romrijten UA.

Opbrengsten

Variabel

Beleidsdoelstellingen

Verbinding sportclubs en energietransitie

Lokaal eigendom en betrokkenheid maximeren

Laag houden kosten sportclubs

Biodiversiteit verhogen

Herstellen oorspronkelijke landschap

 

Er is nog veel meer zon voor iedereen

OOK ZON PROJECT?

Meer weten?

Elk project is uiteindelijk maatwerk. Graag drinken we een kop koffie en bespreken we jullie project met als doel om erachter te komen of we bij elkaar zouden kunnen passen.

Dit is natuurlijk vrijblijvend, we vinden dat leuk en zijn naar elk verhaal benieuwd! Stuur ons gewoon een berichtje en we nemen contact op!.