Projecten

Zonnewei de Raak bij Maarheeze

Zon voor sportclubs De Romrijten

Aan de Rakerstraat, Maarheeze wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project Zonnewei de Raak. Het plan omvat 18 hectare aan de rand van Maarheeze, naast de spoorlijn en vlak bij het verdeelstation van Enexis in Maarheeze. Er komen circa 43.000 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van ongeveer 21 mWp. Daarmee kunnen alle huishoudens van Maarheeze ruimschoots worden voorzien van duurzaam opgewekte stroom.

Het oorspronkelijke initiatief komt van voormalig melkveehouder en kaasmaker Wim van Hooft. De ontwikkeling van de zonnewei zelf loopt voorspoedig. De volgende stappen zijn al gezet:

  • Omgevingsvergunning is verstrekt
  • Transport- en aansluitcapaciteit zijn vastgelegd bij Enexis
  • SDE++ beschikking is toegekend

Sportclubs al langer bezig, ondersteuning ZonVoorIedereen

Het eigen energieverbruik duurzaam opwekken met zonnepanelen, dat sprak Hockeyclub Cranendonck, Tennisclub Maarheeze en VV Maarheeze, al langer aan. Na onderzoek voor een eigen kleinschalig initiatief op het eigen park bleek dat het gezamenlijk zelf energie opwekken toch wat meer voeten in de aarde had dan ze als vrijwilligers naast de dagelijkse bestuurstaken aankonden.

Toen Wim van Hooft, initiatiefnemer van Zonnewei De Raak, enkele bestuursleden van de sportverenigingen polste om mee te denken met de ontwikkeling van zijn aan sportpark De Romrijten grenzende zonnewei, was het enthousiasme echter snel weer terug.

Uiteindelijk is Energiecoöperatie De Romrijten UA opgericht op 30 augustus 2021. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wim van Hooft om gezamenlijk de zonnewei te gaan realiseren. De naam van de coöperatie verwoordt ook de doelstelling van de coöperatie; namelijk samen met de leden lokaal en duurzame energie opwekken en besparen ten behoeve van de clubs op het sportpark.

Zonnewei niet uniek, opbrengsten naar sportverenigingen wel

Het project wordt een voorbeeld van een zonnepark met een lokale energiecoöperatie. Dat daarnaast de zonnewei zo wordt ingericht dat het een flinke bijdrage levert aan de biodiversiteit, onder meer het aanleggen van een ven, het (ver) uit elkaar plaatsen van de panelen en het inzaaien van diverse kruidenmengsel op verschillende percelen in combinatie met een mountainbike pad, is bijzonder te noemen, maar niet uniek of schaalbaar. Het realiseren van dit zonnepark is dan ook niet de reden dat ZonVoorIedereen betrokken is.

Wat dit project wél uniek (en schaalbaar) maakt is het idee om de participatie zo vorm te geven dat:

  • De 850(!) leden worden betrokken bij de energiecoöperatie en haar doelstellingen;
  • De opbrengsten ingezet worden voor verduurzaming van de sportaccommodaties met energiebesparende investeringen zoals LED-veldverlichting, zonneboilers voor douches, eigen zonnepanelen etc.
  • De opbrengsten bijdragen aan het laagdrempelig toegankelijk houden van sport, ook voor sociale minima zonder dat zij zich hiervoor hoeven inlezen of in hoeven investeren.
    De opbrengsten ingezet worden voor het organiseren van (sport)activiteiten voor de lokale gemeenschap om het sporten in algemene zin te bevorderen en om saamhorigheid te creëren.
  • Voor (jeugd)leden de energietransitie (educatief) zichtbaar wordt met rondleidingen op de zonneweide;

Om deze doelstellingen te realiseren heeft ZonVoorIedereen de opdracht gekregen een nieuw soort participatieplan op te stellen, met ondersteuning van Brabant Geeft Energie, specifiek tussen de energiecoöperatie en de sportclubs.

Daarnaast begeleidt ZonVoorIedereen de coöperatie bij de ontwikkeling en realisatie van het Zonnepark.

 

Locatie

Maarheeze

Periode

2019-2024

Opdrachtgever

Energiecooperatie De Romrijten UA

Energiecoöperatie

Energiecooperatie De Romrijten UA.

Beleidsdoelstellingen

Biodiversiteit verhoogd

Herstellen oorspronkelijke landschap

Koppelen sportvereninigingen & energietransitie

Er is nog veel meer zon voor iedereen

OOK ZON PROJECT?

Meer weten?

Elk project is uiteindelijk maatwerk. Graag drinken we een kop koffie en bespreken we jullie project met als doel om erachter te komen of we bij elkaar zouden kunnen passen.

Dit is natuurlijk vrijblijvend, we vinden dat leuk en zijn naar elk verhaal benieuwd! Stuur ons gewoon een berichtje en we nemen contact op!.