ALLEEN SAMEN WORDT DE ZON VAN IEDEREEN

DOELEN, LOCATIE EN UITGANGSPUNTEN.

We starten met een inventarisatie van de doelen; wat willen we bereiken? Samen vertalen we de droom naar een plan met fasen, stappen en een tijdspad. Het liefst gaan we voor hele keuzes zoals stijging van biodiversiteit, 100% lokaal eigendom en een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Meerdere doelen in één project.

HAALBAARHEID LEIDT TOT ZEKERHEID

Zonder zicht op haalbaarheid geen zekerheid. In verschillende stappen onderzoeken we hoe we alle doelen kunnen realiseren. Het gaat dan over vergunningen, checks op netaansluiting, samenwerkingsovereenkomst(en), opstellen concept businesscase, landschappelijke inpassing etcetera. Zo wordt het project steeds concreter en groeien we er samen in.

ONTWIKKELEN MET DOELSTELLINGEN CENTRAAL

Elk project is een middel om doelen te bereiken. Andere overwegingen dan alleen opbrengst zijn daarmee leidend. Dit weegt mee bij besluiten over kosten voor bijvoorbeeld biodiversiteit, inpassing en uitkering aan maatschappelijke doelen. We organiseren in overleg met jullie alle praktische zaken om tot realisatie te komen: (juridische) overeenkomsten, omgevingsstudies, technisch ontwerp, aansluiting netbeheerder, financieringsplan, enzovoort.

VAN ONS, VOOR IEDEREEN

Tijdens de realisatiefase moet er ook nog veel gebeuren. Opdrachten geven, contracten sluiten enzovoort. Wij helpen mee en blijven erbij tot het project is opgeleverd. Daarna stoppen we, want dan start de exploitatie. Wij worden nooit mede-eigenaar of exploitant; en zo moet het ook.

Meer weten?

Elk project is uiteindelijk maatwerk. Graag drinken we een kop koffie en bespreken we jullie project met als doel om erachter te komen of we bij elkaar zouden kunnen passen.

Dit is natuurlijk vrijblijvend, we vinden dat leuk en zijn naar elk verhaal benieuwd! Stuur ons gewoon een berichtje en we nemen contact op!.