PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VOOR LOKALE PROJECTEN

Voor energiecoöperaties

Door de in het klimaatakkoord afgesproken 50% lokaal eigendom zoeken zowel gemeenten als ontwikkelaars vaker de samenwerking met lokale energiecoöperaties om steeds grotere projecten te realiseren, soms tot tienduizenden panelen per project.

NIET VOOR IEDEREEN GAAT DE ZON OP

De realiteit is dat grote plannen vaak niet passen bij de capaciteit van lokale coöperaties. De meesten draaien op vrijwilligers waardoor het vaak ontbreekt aan de juiste hoeveel expertise en tijd om volwaardig mee te kunnen doen.

Coöperaties die toch meer of grotere projecten willen ontwikkelen kunnen ZonVoorIedereen inschakelen. Samen met het bestuur vormen we een projectteam. ZonVoorIedereen treedt namens coöperaties op als projectleider en/of kan daarnaast  financiële, juridische en praktische expertise leveren. Het mooist is de mix van vrijwillige inzet en professionele ondersteuning. Wij stoppen zodra het project gerealiseerd is; we hebben geen belang bij de exploitatie, daar helpen we jullie juist bij.

OVER ZONVOORIEDEREEN: SPECIALIST IN 100% LOKAAL

ZonVoorIedereen is gespecialiseerd in het ondersteunen van energiecoöperaties bij het realiseren van grote(re) zonne-energieprojecten. Kenmerkend voor onze projecten is het combineren van meerdere maatschappelijk doelen en een focus op maximaal lokaal eigendom. Denk bijvoorbeeld aan een zonnecarport op gemeentegrond, waar de panelen in eigendom komen van een energiecoöperatie en de opbrengsten naar minima vloeien. Of een zonnepark waarvan eigendom en opbrengsten gedeeld worden met drie lokale sportverenigingen.

  • Onafhankelijke (coöperatieve) projectleiding
  • Fiscale, juridische en financiële expertise
  • Professionele aanvulling op bestuur
  • Opbrengsten lokaal en voor iedereen
  • Geen financiële belangen

Voor gemeenten

Zon Voor Iedereen helpt gemeenten bij het samen met coöperaties ontwikkelen en realiseren van zonne-energie projecten. Dus: eerst samen werken, dan komen projecten en samenwerking (bijna) vanzelf.

OOK ZON PROJECT?