VOOR IEDEREEN GAAT DE ZON OP

GESPECIALISEERD IN 100% ZON VOOR IEDEREEN

Energiecoöperaties worden steeds vaker door bedrijven betrokken bij opwekprojecten om de 50% lokaal eigendom uit het klimaatakkoord in te vullen. Voor de energiecoöperaties vraagt dit om een mix van de juiste mensen, specifieke kennis en voldoende tijd.  Doordat veel in de vrije uren gebeurt blijven coöperaties soms onnodig klein en komen projecten niet van de grond.

Ook gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven van lokaal eigendom dankzij de doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie. Er zijn snel meer grote projecten nodig die bij voorkeur ook lokaal en voor eigen inwoners moeten worden gerealiseerd. Ook hier is de mix van mensen, kennis en tijd een belemmering; want wie gaat het allemaal doen?

ZonVoorIedereen is gespecialiseerd in het leveren van de mensen, kennis en tijd om lokale energieprojecten wél te realiseren.
We werken alleen aan projecten waarbij maatschappelijke doelen het uitgangspunt vormen en gaan het liefst voor 100% lokaal eigendom. Onze klanten zijn gemeenten of energiecoöperaties en onze werkwijze bestaat eruit dat we samen met onze klanten projecten realiseren! Wij helpen coöperaties en gemeenten zelf zonne-energieprojecten te ontwikkelen. Is het gerealiseerd, dan zijn wij klaar en kan de opbrengst naar iedereen!

De naam ZonVoorIedereen slaat op onze motivatie om

  • Projecten 100% lokaal te maken
  • Opbrengsten écht voor iedereen te maken

 

Voor energiecoöperaties

Coöperaties die toch meer of grotere projecten willen ontwikkelen kunnen ZonVoorIedereen inschakelen. ZonVoorIedereen treedt namens coöperaties op als projectleider en/of kan financiële, juridische en praktische expertise leveren. Zo ontstaat een mix van vrijwillige inzet en professionele ondersteuning.

Voor gemeenten

Zon Voor Iedereen helpt gemeenten bij het samen met coöperaties ontwikkelen en realiseren van zonne-energie projecten. Dus: eerst samen werken, dan komen projecten en samenwerking (bijna) vanzelf.

OOK ZON PROJECT?