DE RES OP TIJD & LOKAAL REALISEREN

Voor gemeenten

De Regionale Energiestrategie realiseren met 50% of misschien wel 100% lokaal eigendom vraagt om het ‘combineren van opgaven’ en ‘maatwerk’. Abstracte teksten, want wie gaat die honderdduizenden panelen en windmolens eigenlijk realiseren? En hoe gaan inwoners daarvan profiteren?

DE RES VOOR EN DOOR INWONERS REALISEREN

Zon Voor Iedereen helpt gemeenten bij het samen (met energiecoöperaties) ontwikkelen van energieprojecten. Onze specialiteit is het combineren van meerdere doelen in projecten met maximaal lokaal eigendom. Denk bijvoorbeeld aan een zonnecarport op gemeentegrond, waar de panelen in eigendom komen van een energiecoöperatie en de opbrengsten naar minima vloeien. Of een zonnepark waarvan de opbrengsten gedeeld worden met de aanliggende sportverenigingen.

Het team van ZonVoorIedereen kan worden ingezet op project- en procesbegeleiding van projecten waarbij lokaal eigendom ingevuld moet worden met lokale initiatieven. Wij zijn gespecialiseerd in het financieel, juridisch en fiscaal vormgeven van lokale opwekprojecten.

 

OVER ZONVOORIEDEREEN

Bij ZonVoorIedereen werken we het liefst aan projecten waarbij maatschappelijke doelen het uitgangspunt zijn. Onze klanten zijn gemeenten of energiecoöperaties. Wij werken niet voor ontwikkelaars omdat we coöperaties en gemeenten helpen zelf projecten te ontwikkelen. Wij zorgen dat lokale coöperaties partij zijn voor professionele ontwikkelaars. Is het project gerealiseerd, dan zijn wij klaar en kan de opbrengst naar iedereen!

De naam ZonVoorIedereen is ontleend uit onze motivatie om projecten 100% lokaal en écht voor iedereen te maken

 

DAAROM VOOR GEMEENTEN

  • Regie op uitvoering RES-doelen
  • Lokaal eigendom maximaliseren
  • Meer opbrengsten lokaal
  • Versterken energiecoöperaties
  • Inzet eigen locaties voor lokale opwek
  • Beleidsdoelen combineren

Voor energiecoöperaties

Coöperaties die toch meer of grotere projecten willen ontwikkelen kunnen ZonVoorIedereen inschakelen. ZonVoorIedereen treedt namens coöperaties op als projectleider en/of kan financiële, juridische en praktische expertise leveren. Zo ontstaat een mix van vrijwillige inzet en professionele ondersteuning.

OOK ZON PROJECT?