Voor zon, tegen energiearmoede 

ZonVoorMinima

MEER ENERGIE, MINDER ARMOEDE

Het concept ZonVoorMinima draait om concrete opwekprojecten waarbij gemeente, welzijnsorganisaties en energiecoöperatie samenwerken, begeleidt door het team van ZonVoorIedereen. De inzet is simpel: opbrengsten uit zonprojecten via een energiecoöperatie rechtsreeks bij inwoners met een minimuminkomen terecht laten komen. Dankzij dit type samenwerking worden donaties aan huishoudens in de hele gemeente mogelijk. De achterliggende gedachten: hoe meer panelen, hoe meer opbrengsten naar minima.

Zo bestrijden we effectief energie-armoede en werken we tegelijk aan het verduurzamen van de omgeving. Een win-win-win dus!

ZonVoorMinima IN DRIE ZINNEN

  1. Gemeente stelt geschikte locatie(s) beschikbaar en vormt samen met ZonVoorIedereen een projectteam
  2. Energiecoöperatie exploiteert installatie, zit ook in projectteam en doneert opbrengsten aan deelnemers
  3. Sociale partners helpen bij bereiken doelgroep

DAAROM ZonVoorMinima

  • Minder energiearmoede
  • Energietransitie inclusiever
  • Duurzaamheidsdoelstellingen halen (RES)
  • 100% lokaal eigendom
  • 100% lokale opbrengsten
  • Energiecoöperaties professionaliseren

Voor energiecoöperaties

Coöperaties die toch meer of grotere projecten willen ontwikkelen kunnen ZonVoorIedereen inschakelen. ZonVoorIedereen treedt namens coöperaties op als projectleider en/of kan financiële, juridische en praktische expertise leveren. Zo ontstaat een mix van vrijwillige inzet en professionele ondersteuning.

Voor gemeenten

Zon Voor Iedereen helpt gemeenten bij het samen met coöperaties ontwikkelen en realiseren van zonne-energie projecten. Dus: eerst samen werken, dan komen projecten en samenwerking (bijna) vanzelf.

OOK ZON PROJECT?